METODY
  • Ortopedyczna Terapia Manualna wg Kaltenborn'a & Evjenth'a
  • Ortopedyczna Terapia Manualna wg Maitland'a
  • Neuromobilizacje wg Shacklock'a
  • Medyczny Trening Terapeutyczny
  • Fibroliza mięśniowo-powięziowa (haczykowanie)
  • Masaż Głęboki
  • Terapia Punktów Spustowych
  • Kinesio Taping
  • Terapia Wisceralna